Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230325
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1556 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>24 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 85 24 05 1985 5 23 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Cyfrowa symulacja ruchu statku</TitleText> A01 Jerzy Fedorowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol