Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1540 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>25 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 85 25 05 1985 145 171 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Przydatność dyfrakcyjnej metody pomiaru składu ziarnowego pyłów.</TitleText> A01 Józef Kirkiewicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Zdzisław Słowiński Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Adam Heimrath Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol