Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20220928
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1350 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>08 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 75 8 05 1975 153 177 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Celowość i możliwość zastosowania ekonometrycznych modeli wydajności pracy w niektórych przedsiębiorstwach gospodarki morskiej</TitleText> A01 Jacek Mozel Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol