Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200221
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1347 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>08 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 75 8 05 1975 239 258 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Organizacja układu warszawskiego a walka o pokojowe współistnienie</TitleText> A01 Józef Kubicki Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol