Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1324 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 5 16 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Częstotliwość korekcji pozycji statku w kompleksowych systemach nawigacyjnych.</TitleText> A01 Igor Jagniszczak Instytut Nawigacji Morskiej, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol