Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1319 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 83 103 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Czarterowanie statków - chłodniowców na potrzeby polskiego rybołówstwa dalekomorskiego</TitleText> A01 Roch Kokot Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol