Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1318 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 105 121 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Odpowiedzialność odszkodowawcza członka załogi statku morskiego wobec osób trzecich</TitleText> A01 Kazimierz Brańka Polska Żegluga Morska w Szczecinie 01 pol