Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1317 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 123 128 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Odpowiedzialność odszkodowawcza kapitana jako funkcjonariusza państwowego</TitleText> A01 Kazimierz Brańka Polska Żegluga Morska w Szczecinie 01 pol