Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1313 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 167 201 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Niektóre problemy rekrutacji do szkół morskich w latach 1963-1974</TitleText> A01 Maciej Tarchalski Strudium Nauk Politechnicznych i Ekonomicznych 01 pol