Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1311 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 243 276 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wstęp do badań jakości preparowanych i niepreparowanych tkanin sieciowych.</TitleText> A01 Kazimiera Wojtasik Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Marceli Łączkowski Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol