Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1310 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 6 05 1974 277 291 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Próba analizy procesu korozji kadłuba statku przy zastosowaniu metod cybernetyki technicznej</TitleText> A01 Sławomiła Żmijewska Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Henryk Stundia Instytut Rybołówstwa Morskiego, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol