Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1305 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>23 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 83 23 05 1982 25 31 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Pomiary zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi basenów portowych środkowego wybrzeża</TitleText> 01 pol