Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1296 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>23 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 83 23 05 1982 123 132 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Analiza wyników badań statystycznej kompensacji pojemnościowych prądów rażenia człowieka na statkach</TitleText> A01 Ewa Koś Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Ewa Krasucka Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Zbigniew Białoborski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Kazimierz Dąbrowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol