Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1283 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 5 05 1974 123 128 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Modyfikacja zasady "no cure - no pay" przez praktykę.</TitleText> A01 Kazimierz Brańka Zespół Wiedzy o Statku i Morzu 01 pol