Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200221
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1275 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>03 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 73 3 05 1973 9 25 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Rola Matematyki w odkryciach Kopernika</TitleText> A01 Stanisław Klekowski Zespół Matematyki 01 pol