Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210126
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/949 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 77 5 05 2005 97 109 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Ship Course Stabilization Based on a Simplified Computer Dynamics Model</TitleText> A01 Piotr Borkowski Politechnika Szczecińska Wydział Informatyki Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin A01 Zenon Zwierzewicz Akademia Morska w Szczecinie Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 eng