Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/516 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 17 05 2009 32 37 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Projektowanie statków rybackich odpowiadających zadanemu stanowi wibracyjnem</TitleText> A01 Sergey Dyatchenko Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny, 236000 Kaliningrad, Sovietskij pr. 1, Rosja A01 Vladimir Zagatskiy Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny, 236000 Kaliningrad, Sovietskij pr. 1, Rosja A01 Vladimir Pukhov Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny, 236000 Kaliningrad, Sovietskij pr. 1, Rosja 01 pol