Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/269 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>24 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 96 24 05 2010 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Systems analysis of security management</TitleText> A01 Piotr Sienkiewicz Warsaw School of Computer Science Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 00-169 Warszawa, ul. Lenartowskiego 17 01 eng