Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230326
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/150 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 17 05 2009 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Biogas IC engines as a perspective of Polish decentralized power engineering</TitleText> A01 Maciej Ziółkowski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Silników Spalinowych i Sprężarek 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 A01 Andrzej Balcerski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Silników Spalinowych i Sprężarek 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 01 eng