Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/149 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 17 05 2009 63 67 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Cutting forces modeling for valve seats machining</TitleText> A01 Marcin Matuszak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 70-310 Szczecin, al. Piastów 19 A01 Bartosz Powałka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 70-310 Szczecin, al. Piastów 19 01 eng