Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230328
06 10.17402/ http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/142 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 17 05 2009 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wady PKB jako wskaźnik oceny poziomu rozwoju gospodarczego</TitleText> A01 Sergey A. Karganov Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Metod Ilościowych i Prognozowania, 70-507 Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 11 01 pol