English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Chmiel, Jarosław
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Zakład Techniki i Technologii Transportu ul. Henryka Pobożnego 11, 70-507 Szczecin
E-mail jlc@am.szczecin.pl
Author Górnicki, Kazimierz
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Zakład Techniki i Technologii Transportu ul. Henryka Pobożnego 11, 70-507 Szczecin
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/944
Abstract The concise list of basic groups of wear phenomena is presented. These exist in installations intended for the transportation of liquid cargo in the marine environment. The basic role of synergic phenomena in the processes of accelerated wear is discussed. The need of including the complex wear phenomena into teaching programs is indicated
Pages 193-202
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords abrasive wear
Keywords corrosion
Keywords cavitation
Keywords cavitation corrosion
Title Wear Phenomena in Liquid Cargo Transportation
References
 1. Al-Hashem A., Abdullah A., Riad W., Cavitation corrosion of nodular cast iron (NCI) in seawater – Microstructural effects, Materials Characteriza-tion, v. 47, no. 5, 2001, p. 383 – 388.
 2. Bala H., Korozja materiałów – teoria i praktyka. Wydawnictwo WIPMiFS, Częstochowa 2002.
 3. Blount G. N. (Coventry Polytechnic), Moule R. T., Tomlinson W. J., Envi-ronmental aspects of cavitation erosion in simulated industrial waters, Cor-rosion (Houston), v. 46, no. 4, 1990, p. 340 – 347.
 4. Buczkowski R., Statistical methods of rough surfaces and finite element contact analysis, praca habilitacyjna, 3/1999, Instytut Podstawowych Prob-lemów Techniki PAN, Warszawa.
 5. Buczkowski R., Kleiber M., Statistical model of strongly anisotropic rough surfaces for finite element contact analysis, International Journal for Nu-merical Methods in Engineering, 49, 1169 – 1189 (2000).
 6. Chmiel J., Korozja kawitacyjna – próba systematyki zjawisk, Problemy Eks-ploatacji, nr 3/2002 (46), s. 49 – 61.
 7. Chmiel J., Złożone procesy zużycia w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji systemów transportu ładunków płynnych, (w:) Ochrona człowieka w mor-skim środowisku pracy, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 13 – 24.
 8. Chmiel J., Jasionowski R., Przetakiewicz W., Zasada D., Właściwości koro-zyjno-kawitacyjne składników fazowych brązów manganowo-aluminiowych, Problemy Eksploatacji, nr 4/2003, s. 19 – 28.
 9. Guy A.G., Wprowadzenie do nauki o materiałach, PWN, Warszawa 1977, s. 479 – 480.
 10. Huang S., Ihara A., Watanabe H., Hashimoto H., Effects of solid particle properties on cavitation erosion in solid-water mixtures, Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME, v. 118, no. 4, 1996, p. 749 – 755
 11. Hucińska J., Głowacka M., Stan badań nad niszczeniem kawitacyjnym sto-pów metali i ich ochroną przed tym procesem, Inżynieria Materiałowa, 2/2001, s. 79 – 86.
 12. Kurzydłowski K.J., Nikiforchyn H., Degradacja wodorowa materiałów konstrukcyjnych w przemyśle energetycznym i petrochemicznym, „Problemy Eksploatacji” nr 4/2003, s. 7 – 18.
 13. Kwok C. T., Cheng F.T., Man H.C., Synergistic effect of cavitation erosion and corrosion of various engineering alloys in 3.5% NaCl solution, Materi-als Science and Engineering, Structural Materials: Properties, Microstruc-ture and Processing, v. 290, no. 1, 2000, p. 145 – 154.
 14. Roman J.M., Xin Liu Yi, Hui Wang Ming, Reginensi J.P., Dealing with abrasive erosion in hydro turbines, International Journal on Hydropower & Dams, v. 4, no. 3, 1997, p 67 – 71.
 15. Silva G., Wear generation in hydraulic pumps, SAE (Society of Automotive Engineers) Transactions, v. 99, no. Sect 2, 1990, p. 635 – 652.
 16. Steller K., Kawitacja – pojęcia podstawowe ze szczególnym uwzględnieniem pojęć dotyczących maszyn hydraulicznych, IMP Gdańsk, Studia i Materiały nr 140/1057/82, Gdańsk 1982.
 17. Steller K., O mechanizmie niszczenia materiałów podczas kawitacji, IMP Gdańsk, Studia i Materiały nr 175/1107/83, Gdańsk 1983.
 18. Wang M. C., Ren S. Z., Wang X. B., Li S. Z., Study of sand slurry erosion of W-alloy white cast irons, Wear, v. 160, no. 2, 1993, p. 259 – 264.
 19. Weber, J., Flow induced corrosion: 25 years of industrial research, British Corrosion Journal, v. 27, no. 3, 1992, p. 193 – 199.
 20. Wood, R.J.K.; Hutton, S.P.; Schiffrin, D.J., Mass transfer effects of non-cavitating seawater on the corrosion of Cu and 70Cu-30Ni, Corrosion Sci-ence, v. 30, no. 12, 1990, p. 1177 – 1201.
 21. Zieliński A., Niszczenie wodorowe metali nieżelaznych i ich stopów, Gdań-skie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1999.
 22. Zwierzycki W. (red.), Modele prognostyczne korozyjno-mechanicznego zu-żywania się elementów maszyn, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2002.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 1
Tables 0
Published 2005-03-10
Accepted 2005-02-13
Recieved 2005-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds