English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Śmierzchalski, Roman
Affiliation Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
E-mail romsmier@ely.pg.gda.pl
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/510
Abstract The article presents the problem of automation of ship’s control. This paper will discuss the basic tasks of the track ship control, collision avoidance and automatic dynamic positioning. The following subjects will be presented: the general structure of the ship's control, methods and control algorithms for the above mentioned tasks
Pages 132-137
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords multi layer structure of the ship control
Keywords ship control systems
Keywords decomposition of control system
Title Automation of ship and control
Type Review article
References
 1. Statki z jednoosobową wachtą morską na mostku. Publikacja 35/P. PRS, Gdańsk 2007.
 2. Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Część VIII – Urządzenia elektryczne i systemy sterowania. PRS, Gdańsk 2007.
 3. H. Cegielski-Sulzer. Obsługa silników wysokoprężnych. Dokumentacja techniczna. Poznań 1999.
 4. WYSZKOWSKI S.: Elektrotechnika okrętowa. Tom 1. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.
 5. WELLER W.: Automatyzacja statku. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1974.
 6. SOŁDEK J.: Sterowanie ruchem morskich obiektów pływających. Politechnika Szczecińska, Instytut Okrętowy, Szczecin 1982.
 7. SOŁDEK J.: Automatyzacja statków. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985.
 8. DROSTE W.: Control of electronic power generation. Advanced Ship Power Design and Operation, Fifth WEGEMENT. Graduate School, Hamburg 1981.
 9. BIAŁEK R.: Elektroenergetyka okrętowa – laboratorium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1997.
 10. WYSZKOWSKI J., WYSZKOWSKI S.: Elektrotechnika okrętowa – napędy elektryczne. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1998.
 11. HALL DENNIS T.: Practical Marine Electrical Knowledge. Second edition, Whiterby, London 1999.
 12. Przepisy Klasyfikacji i budowy statków morskich. Część VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe. PRS, Gdańsk 2007.
 13. ŚMIERZCHALSKI R.: Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku. Wydawnictwo Gryf, Gdynia 2004.
 14. ŚMIERZCHALSKI R.: Automatyzacja systemów energetycznych statku – Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2004.
 15. Polski Rejestr Statków. Przepisy nadzoru konwencyjnego statków. Część V – Urządzenia nawigacyjne. PRS, Gdańsk 2009.
 16. Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Część VIII – Urządzenia elektryczne i systemy sterowania. PRS, Gdańsk 2007.
 17. Wymagania dla systemów komputerowych. Publikacja 9/P, PRS, Gdańsk 2007.
 18. GOLDING B.K.: Industrial Systems for Guidance and Control of Marine Surface Vessels. Norwegian University of Science and Technology, Department of Engineering Cybernetics, Trondheim, Norway 2004.
 19. TATJEWSKI P.: Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
 20. LISOWSKI J.: Statek jako obiekt sterowania. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981.
 21. FOSSEN T.I.: Marine Control Systems: Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles. Marine Cybernetics AS, Trondheim 2002.
 22. STAWICKI K., SMIERZCHALSKI R.: Methods of optimal ship routing for weather perturbations. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems: CAMS2001, Glasgow, Scotland, UK 2001.
 23. SZŁAPCZYŃSKA J.: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych oraz metod rankingowych do planowania trasy statku z napędem hybrydowym. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki (praca doktorska niepublikowana), Szczecin 2009.
 24. TOMERA M.: Synteza regulatorów ruchu statku z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych i sieci neuronowych (praca doktorska niepublikowana). WOiO Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.
 25. SABELIS H.: Voyage planning in ECDIS. International Hydrographic Review, vol. 76, No. 2, International Hydrographic Bureau, Monte-Carlo 1999.
 26. BOLE A., DINELEY W., WALL A.: Manual, Radar and ARPA. Elsevier, 2005. Others
 27. GREWAL M.S., ANDREWS A.P.: Kalman Filtering: Theory and Practice Using Matlab. John Wiley& Sons, New York 2001.
 28. Guidelines for The Design and Operation of Dynamically Positioned Vessels. International Marine Contractors Association, Londyn 2007.
 29. Guidelines for Vessels with Dynamic Positioning Systems, IMO MSC Circular 645. IMO, London 1994.
 30. HOLVIK J.: Basics of Dynamic Positioning. Dynamic Positioning Conference, Huston 1998.
 31. JURDZIŃSKI M.: Podstawy nawigacji morskiej. Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 2003.
 32. Rules for Classification of Ships PART 6 Ch 7 Dynamic Positioning Systems. Det Norskie Veritas AS, 2011.
 33. SØRENSEN A. J.: Marine cybernetics: modeling and control. Fifth Ed. Department of Marine Technology, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 2005.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 0
Published 2012-06-10
Accepted 2012-05-16
Recieved 2012-04-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds