English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Zasadzień, Michał
Affiliation Silesian University of Technology, Institute of Production Engineering 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26
E-mail michal.zasadzien@polsl.pl
Author Kwaśna, Ewelina
Affiliation Silesian University of Technology, Institute of Production Engineering 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/397
Abstract The article presents the results of research into the time of work of maintenance department employees in a selected production plant. The measurements have been taken for three selected employees during 9 working days. Major activities performed by the employees have been identified and classified in three basic groups: the effective time devoted to daily duties connected with technical means maintenance, the auxiliary time which involves preparatory and administrative works as well as the ineffective time during which the employees undertook activities not related to the performed work. Among the ineffective and auxiliary activities the longest lasting ones have been specified. By means of the 5Why Method the causes responsible for the occurrence of major ineffective and auxiliary activities have been identified. As a result of the conducted analysis, corrective measures aimed at shortening the time of these activities have been identified, which should contribute to the improvement of maintenance department employees’ work effectiveness
Pages 131-135
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords maintenance
Keywords work time
Keywords 5WHY
Title An analysis of work of maintenance department employees
Type Original scientific article
References
 1. ŻURAKOWSKI F.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarządzanie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.
 2. JASIŃSKI Z.: Zarządzanie pracą. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 3. LEGUTKO S.: Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i Niezawodność (Maintenance and Reliability), no. 2, 2009.
 4. MIKLER J.: Znaczenie utrzymania ruchu w nowoczesnym przedsiębiorstwie. http://www.eison.pl/zasoby/8-utrzymanie- ruchu/23-aretics.
 5. MIDOR K., SZCZĘŚNIAK B., ZASADZIEŃ M.: The identification and analysis of problems within a scope of cooperation between traffic maintenance department and production department. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, no. 24, 2010.
 6. MĄCZYŃSKI W., NAHIRNY T.: Efektywność służb utrzymania ruchu jako składowa efektywności przedsiębiorstwa. [w:] Knosa R. (red.): Innowacyjność procesów i produktów. Oficyna wydawnicza PTZP, Opole 2012.
 7. TAGUE R.N.: The Quality Toolbox. ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2005.
 8. HUBER Z.: Metodologia 5-Why. http://www.strefa-iso.pl/5- why.html.
 9. STANEK K., CZECH P., BARCIK J.: Metodologia World Class Manufacturing (WCM) w fabryce Fiat Auto Poland SA. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport, z. 71, 2011.
 10. DRZYMALSKI A.: Podstawy organizacji pracy działu UR. Utrzymanie ruchu, nr 2, 2012.
 11. KACZMARCZYK S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 4
Tables 1
Published 2012-12-10
Accepted 2012-11-07
Recieved 2012-10-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds