English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Sienkiewicz, Piotr
Affiliation Warsaw School of Computer Science Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 00-169 Warszawa, ul. Lenartowskiego 17
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/269
Abstract The article presents the basic notions and definitions of systems security. The model of threats for systems security and a general model of a safe system (i.e. secured against outside and inside threats) were discussed. The problem of systems security management, considering particularly the management of risk, was define
Pages 93–99
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords modeling
Keywords threats
Keywords risk
Keywords systemic approach
Title Systems analysis of security management
Type Review article
References
  1. JAŹWIŃSKI J., WAŻYŃSKA-FIOK K.: Bezpieczeństwo syste-mów. PWN, Warszawa 1993.
  2. FINDEISEN W.: Analiza systemowa, podstawy i metodolo-gia. WNT, Warszawa 1985.
  3. SIENKIEWICZ P.: Analiza systemowa. Bellona, Warszawa 1995.
  4. SIENKIEWICZ P.: Teoria bezpieczeństwa systemów. AON, 2004.
  5. SZYMANEK A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Polit. Radomska, Radom 2006.
  6. SIENKIEWICZ P.: Optymalizacja w zarządzaniu bezpieczeń-stwem systemów. AGH, Kraków 2007.
  7. BIEGUS A.: Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych. PWN, Warszawa 1999.
  8. SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H.: Modele bezpieczeństwa we współczesnych badaniach systemowych. ZN AON, 2009, (76), Warszawa.
  9. MURZEWSKI J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich. Arkady, Warszawa 1989.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 5
Tables 0
Published 2010-12-20
Accepted 2010-11-25
Recieved 2010-10-27


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds