English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Pluskota, Przemysław
Affiliation University of Szczecin, Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography 8 Cukrowa St., 71-004 Szczecin, Poland
E-mail przemyslaw.pluskota@usz.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2631
Abstract The development of any region is a complex phenomenon that depends on various factors, including a financial infrastructure that supports enterprises and other business entities. Issues related to the impact of financial institutions on economic development are often addressed in the academic literature. Some researchers claim that the development of financial institutions and instruments leads to the development of the entire country, indicating a close correlation between them. Others confirm this interdependence; however, they argue that it is non-linear and it depends on other factors, such as the country’s level of economic development, as well as how advanced its financial infrastructure is. Few studies have addressed the impact of regional financial institutions on regional development, and although macroscale studies have been implemented on the micro-level, they don’t necessarily reflect any interdependencies. Regional financial infrastructure plays an important role in regional development, and the Regional Development Funds (RDFs) that have recently appeared in some voivodeships confirm this interdependency. These institutions are likely to become integrators and stimulators of regional financial markets, and RDFs can become entities that manage capital that can be appreciated in many banks and exert a tangible effect on regional financial policies. At the same time, they will level any market flaws in terms of access to capital by micro-, small, and medium enterprises, as well as running growth-promoting policies tailored to the specific regional needs.
Pages 168-174
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords financial markets
Keywords regional development funds
Keywords financial instruments
Keywords regional financial institutions
Keywords regional development
Keywords loan
Keywords guarantee
Title The impact of regional development funds on the operations of enterprises in West Pomerania (West Pomeranian voivodeship)
References
 1. Alińska, A. (2008) Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Monografie i Opracowania 559. Warszawa, Poland: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (in Polish).
 2. Armendariz de Aghion, B. & Morduch, J. (2009) Ekonomia mikrofinansów. Gdańsk: Wydanictwo AnWero (in Polish).
 3. Bartkowiak, B., Flejterski, S. & Pluskota, P. (2006) Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa, Poland: Difin (in Polish).
 4. Bąkowski, A. & Mażewska, M. (ed.) (2015) Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2014. Poznań/ Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (in Polish).
 5. Beck, T., Degryse, H. & Kneer, C. (2014) Is more finance better? Disentangling intermediation and size effects of financial system. Journal of Financial Stability 10, pp. 50–64.
 6. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2010) Financial Institutions and Markets across Countries and over Time: The Updated Financial Development and Structure Database. The World Bank Economic Review 24, 1, pp. 77– 92.
 7. Bencivenga, V.R. & Smith, B.D. (1991) Financial Intermediation and Endogenous Growth. Review of Economic Studies 58, 2, pp. 195–209.
 8. Bertoni, F., Brault, J., Colombo, M.G., Quas, A. & Signore, S. (2019) Econometric study on the impact of EU loan guarantee financial instruments on growth and jobs of SMEs. EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2019/54. Luxembourg: European Investment Fund.
 9. Durusu-Ciftci, D., Ispir, M.S. & Yetkiner, H. (2017) Financial development and economic growth: Some theory and more evidence. Journal of Policy Modeling 39.
 10. Filipiak, B. & Ruszała, J. (2009) Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Warszawa, Poland: Difin (in Polish).
 11. Flejterski, S., Pluskota, P. & Szymczak, I. (2005) Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym. Difin.
 12. Gemzik-Salwach, A. (2018) The relationship between the development of the financial sector and economic growth – a regional approach. The Business and Management Review. Conference Proceedings 9.
 13. Gemzik-Salwach, A. & Perz, P. (2018) Financialization in the regional aspect. An Attempt to measure a phenomenon. Central European Economic Journal 5, 52, pp. 56– 66.
 14. Kulińska-Sadłocha, E. & Szambelańczyk, J. (2014) Rola i funkcje lokalnych instytucji kredytowych w Polsce w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. In: Flejterski, S. & Gospodarowicz, A. (eds) Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego. Warszawa, Poland: Związek Banków Polskich (in Polish).
 15. Law, S.H. & Singh, N. (2014) Does too much finance harm economic growth? Journal of Banking & Finance 41, pp. 36–44.
 16. Luintel, K.B., Khan, M., Leon-Gonzalez, R. & Li, G. (2016) Financial development, structure and growth: New data, method and results. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 43, pp. 95–112.
 17. Pluskota, P. (2013) Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych. Warszawa, Poland: Cedewu. pl (in Polish
 18. Płoszaj, A. (2015) Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańska-Gdynia-Sopot. Warszawa, Poland: University of Warsaw (in Polish).
 19. Ruiz, J.L. (2018) Financial development, institutional investors, and economic growth. International Review of Economics & Finance 54, pp. 218–224.
 20. Stasiak, E. (2016) Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego. In: Dziuba, R, Szewczyk, M. & Okraszewska, E. (eds) Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje w gospodarce. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (in Polish).
 21. Strategy (2017) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa, Poland (in Polish).
 22. Żabski, Ł. (2017) Organization of the ownership supervision over the companies with the participation of voivodships. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 338, pp. 109–123 (in Polish).
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 4
Tables 1
DOI 10.17402/432
Published 2020-06-29
Accepted 2020-06-17
Recieved 2020-06-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds