English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Biały, Witold
Affiliation Silesian University of Technology, Faculty of Organisation and Management Institute of Production Engineering Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26
E-mail Witold.Bialy@polsl.pl
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/256
Abstract The aim of this publication is presenting the rules of new, global approach towards EU market. There were presented the regulations of directives related to various sectors, emphasizing the obligations of manufacturers operating on the European market. There were explained the basic rules which must be obeyed by the manufacturers in order to introduce their products in the EU member states. The technical requirements of the products and the scope of responsibility were indicated. Also the obligations related to CE marking were presented. There were also mentioned the aspects related to technical documentation, risk assessment, participation of notified bodies and declaration of conformity. There were also presented the basic actions (steps) which must be undertaken by the manufacturer in order to introduce the product to the EU market
Pages 15-23
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords conformity assessment
Keywords directives
Keywords legal acts
Keywords notified body
Title CE marks – passport for the product to the EU markets
Type Review article
References
  1. Oznakowanie CE dla wyrobów. Projekt Bliźniaczy PL2005/IB/EC-01. Publikacja sfinansowana przez Unię Europejską w ramach Projektu Transition Facility 2005 nr PL2005/017-488.02.02 „Wsparcie MSP we wdrażaniu dy-rektyw nowego i globalnego podejścia”. Warszawa 2008.
  2. HUTYRA A.: Oznakowanie CE. Europejski symbol bezpie-czeństwa wyrobów. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębior-czość, Oddział terenowy w Gdańsku, Warszawa 2003.
  3. Rezolucja Rady ws. Globalnego podejścia do oceny zgod-ności (Dz. Urz. WE C 010, 16.01.1990, s. 1), Decyzja Ra-dy 90/683/EWG (Dz. Urz. WE L380, 31.12.1990, s. 13), zastąpiona Decyzją 93/465/EWG (Dz. Urz. WE L220, 30.08.1993, s. 23) ws. modułów różnych faz oceny zgod-ności.
  4. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando.
  5. Oznakowanie CE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-mentów, Warszawa 2004.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 4
Published 2010-12-10
Accepted 2010-11-07
Recieved 2010-10-04


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds