English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Michalski, Marek A.
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2221
Abstract Wisła od niepamiętnych czasów jest szlakiem żeglownym. Rozwój żeglugi Ha większą skalę nastąpił jednak dopiero po wprowadzeniu napędu parowego, więc po roku 1827. Budowle hydrotechniczne, pochodzące z trzech zaborów, niedoinwestowane w ostatnich latach, są w nienajlepszym stanie. Ocalała z II wojny światowej flota śródlądowa użytkowana była do końca lat siedemdziesiątych Od połowy lat 50. Budowano seryjnie nowe generacje statków. Ten etap Zakończył się w 1982 r., po czym nastąpił okres marazmu, trwający do dziś. Brak zamówień doprowadził z kolei do upadku większość stoczni śródlądowych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej stwarza, przed polską żeglugą śródlądową nowe perspektywy.
Pages 119-135
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wisła - rzeka żeglowna
Type Review article
References
 1. Gan J.: Z dziejów żeglugi śródlądowej w Polsce, Ki W Warszawa 1978. s. 293.
 2. Gielżyński W.: Moja prywatna Vistuliada, Iskry Warszawa 1983, s. 18-21
 3. Hofman L., Went W.: Ekonomika i organizacja żeglugi śródlądowej, c/ I-Gdańsk UG 1979, s. 170.
 4. Kubec J.: Vodni cesty a pristavy, Praha 1993 s. 168-171
 5. Magiera W,: Czynniki warunkujące rozwój floty na Odrze i Wiśle. Instytut Śląski, Opole 1974, s. 194.
 6. Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS Warszawa 1938, s. 188.
 7. Malakiewicz M.: Żegluga śródziemna i budowa dróg wodnych, Warszawa 1931.
 8. Michalski M.: Priorytety w rekonstrukcji polskiej żeglugi śródlądowej, Zeszyty Naukowe WSM Szczecin 1997, zeszyt nr 54.
 9. Miłkowski M.: Nowa europejska klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych żeglownych, Gospodarka Wodna 1993, nr 5, s. 114-119, 98.
 10. Pajączkowski R. i inni: Regulacja i zagospodarowanie dróg wodnych W: Dwudziestolecie na polskich drogach śródlądowych, CZWód Śródlądowych Warszawa 1965 (red.A.Arkuszewski) s. 15-26.
 11. Pawłowicz K.: Drogi wodne Polski, Warszawa 1919, s. 103.
 12. Projekt 17, Wasserstrąfienausbau, Wasser- und Schiffahrtsdirektion OsU Berlin !995,s.4-5.
 13. Rummel J.: Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980 s.43-44.
 14. Tillinger T.: Drogi wodne w Polsce, Warszawa 1929, s. 64.
 15. Tillinger T.: W sprawie dróg wodnych. Gospodarka Wodna, Warszawa 1936, s. 56.
 16. Tillinger T. i inni: Drogi wodne Ul, WK Warszawa 1951, s. 464.
 17. Żylicz A.; Statki śródlądowe, WM Gdańsk 1979, s. 466.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 4
Tables 2
Published 1998-12-10
Accepted 1998-11-11
Recieved 1998-10-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds