English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Tarchalski, Maciej
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2195
Abstract Port morski w Darłowie należy do grupy tzw. małych portow środkowego wybrzeża Jego atrakcyjne usytuowanie oraz stosunkowo znaczne zaplecze o charakterze rolno-lesnym, nie jest w pełni wykorzystane W artykule omowio-no me tylko istniejący stan zagospodarowania portu, ale również wskazano na podstawowe koncepcje jego rozwoju. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze drogą do tego celu jest komunalizacja portu oraz swobodne i samodzielne działanie samorządu terytorialnego
Pages 307-328
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Struktura przrstrzenno-fiinkcjonalna portu Darłowo
Type Review article
References
 1. Andruszkiewicz W (opr zbiór) Zagadnienia eksploatacji i rozbudowy portu Darłowo, Wyd Instytut Morski Gdansk-Szczecin 1977
 2. Andruszkiewicz W , Cuszytek J Analiza / ocena stanu wewnętrznej infrastruktury technicznej polskich portow morskich na tle sytuacji w zagranicznych portach. Wy d Morskie, Gdańsk 1987
 3. Dz U 1991, nr 32, poz 131, art 38, 42, Dz U 1997, nr 9, poz 44
 4. Gospodarka morska województwa zachodniopomorskiego w latach 1997-1998, Centrum Staty styki Morskiej GUS, Szczecin maj 1999
 5. Gucma S Ocena ryzyka w planowaniu i eksploatacji portów z uwzględnieniem podejściowych torów wodnych, „Akademickie Aktualności Morskie'’, WSM Szczecin 1999, nr 6
 6. Karczemska M Kalejdoskop gminny, „Czas Morza” 1999, nr 1
 7. Kukliński J Polskie porty otwartego morza Przewodnik dla Żeglarzy, Wyd Morskie Gdańsk 1991
 8. Locja Bałtyku - WybrzeZe Polskie, Gdy ma 1994
 9. Materiały' Kapitanatu Portu w Darłowie
 10. Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Darłowo, „Zadania inwestycyjne do roku 2002”, „Koncepcja rozwoju portu Darłowo ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa odpadów rybnych” (opr zbior)
 11. Narkowicz J Port miasta Darłowa, „Morze" 1997, nr 6
 12. Pluciński M Komunalny port w Stepnicy, „Czas Morza” maj 1999, nr 1
 13. Polish Ports Handbook'97, wyd Link Szczecin
 14. Rocznik Statystyczny 1998, GUS Warszawa 1998
 15. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Centrum Statystyki Morskiej Szczecin. GUS Warszawa 1996
 16. Rozporządzenie Ministra TMiGM z 15 grudnia 1998 (Dz U 1998, nr 159. poz 1056).
 17. Rucinska D Porty i przystanie morskie w Polsce, „Spedycja i Transport” 1998,nr 2
 18. Sawicka J Darłowo wita, „Z kart historii” 1998. nr 1, s 2
 19. Stasik K Zagospodarowanie przestrzenne portu Darłowo, praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr M Tarchalskiego, WSM Szczecin 1999
 20. Szwaczko E Nadmorska promocja, „Nowy Kurier” 24 czerwca 1999, nr 25, s 14
 21. Tarchalski M Zaplecze transportowe portów morskich, Wyd. Fundacja Rozwoju WSM, Szczecin 1998
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 4
Published 2000-05-11
Accepted 2000-04-11
Recieved 2000-03-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds