English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Galor, Wiesław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2187
Abstract Przeprowadzono analizę definicji ryzyka do oceny bezpieczeństwa nawigacji. Najczęściej stosowaną definicją ryzyka jest kombinacja prawdopodobieństwa ryzyka i jej skutków Przedstawiono różne metody ich określania.
Pages 18-27
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zastosowanie ryzyka jako miary oceny bezpieczeństwa nawigacji
Type Original scientific article
References
  1. Approach ChamieI. A Guide for Design. 1’IANC Bullctin No 95, Supplement. Brusscls 1997.
  2. Galor W. Determination of a navigational risk of ship motion in a rcstricted area. Materiały IV Konferencji „Okrętownictwo i Occanotcchnika”. Międzyzdroje 1998.
  3. Galor W. The tnie of risk in the estinuttion of safety navigation. Annual of Navigation, vol.l, 1999.
  4. Gucma S. Mathematical motlel of effects of slup grounding. Materiały VIII Konferencji “Inżynieria ruchu morskiego”. Szczecin 1999.
  5. Screnijc A C. Safety Criteria for Approach Channcl. Ministry of Transport, Public Works and Waler Management. Transport Research Centrę, Paper No: 98-HKP-01. Rotterdam 1998.
  6. Stnalko Z., Jaźwiński J. Effcct of Humań factor on correct operalion of transport systems. Materiały XXVIII Zimowej Szkoły Niezawodności „Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności". Szczyrk 2000.
  7. Szopa Risk versus hazard. Materiały IV Konferencji „Okrętownictwo i Occanotcchnika”. Międzyzdroje 1998
Language English
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 01
Tables 1
Published 2000-12-10
Accepted 2000-11-09
Recieved 2000-10-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds