English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Guziewicz, Jarosław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2184
Abstract W artykule zaprezentowano proces weryfikacji hipotezy, że zmienna losowa wykorzystywana do wyznaczania obszarów manewrowania statku pochodzi z populacji generalnej o rozkładzie normalnym. Typ rozkładu zmiennej losowej determinuje wymiary obszaru manewrowania statku stanowiącego podstawowe kryterium bezpieczeństwa nawigacji. Jako materiał badawczy wykorzystano wyniki badań symulacyjnych dotyczących oceny bezpieczeństwa nawigacji statków/ na lorze podej.iciowym do nabrzeża elektrowni „Dolna Odra".
Pages 55-64
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Analiza statystyczna pasów ruchu statku na podejściu do nabrzeża elektrowni Dolna Odra w aspekcie weryfikacji modelu matematycznego
Type Original scientific article
References
  1. Approach channels. A guide far design. Finał report of joint PIANC-lAPłl Working Group 11-30. Supplcmcnt lo bujlciin PIANC 95, Drussds, June 1997.
  2. Burgers A. & Loman G.J.A. Statistical treatment af slup mancuccnng rcsults for fairway design. Bu Het i n PłANC, IJrussds, 1984, No 45.
  3. Galur W. The safety of navigation of ship mownent in channel. Archiwum Transportu, Polska Akademia Nauk, Tom 3, Wyd. 3-4, Warszawa 1997.
  4. Gucma S. Metody wyznaczania i kształtowania dróg wodnych. Studia Nr 15, WSM Szczecin, 1990.
  5. Gucma S & Guzicwicz J. Port entrance modemization using sea traffic engineering methods. Materiały na II Miąd/narodową Konferencją Nauka o ruchu, Portom/, 1998.
  6. Guziewicz J. Weryfikacja metody wyznaczania obszarów manewrowaniu statku opartej na rozkładzie normalnym. Materiały na IX Międzynarodową Konferencją Rota nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu, Gdynia, 1994.
  7. Guziewicz J., Ś łączka W. Metody wyznaczania obszarów manewrowania statku. Materiały na VII Międzynarodową Konferencję Inżynieria Ruchu Morskiego, WSM Szczecin. 1997.
  8. Hajduk J. Pas ruchu statku jako kryterium bezpieczeństwa żeglugi. Zeszyły Naukowe Nr 37, WSM Szczecin, I990.
  9. Iribarren J.R. Determining the hońzontal dimensions of ship maneusering areas. General recommcndations and Simulator studies. Work presented to the Gustaw Willcim Award 1997 (PIANC), Madrid, 1997.
  10. Studium techniczno-elektryczne dostaw węgla drogą morską do elektrowni "Dolna Odra". Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z badań, WSM, Szczecin, 1998
Language English
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 7
Tables 0
Published 2000-12-10
Accepted 2000-11-09
Recieved 2000-10-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds