English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kirkiewicz, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2171
Abstract Przedstawiono usystematyzowany zestaw wielkości oraz jednostek używanych w ochronie radiologicznej podając ich brzmienie w układzie SI, jak również jednostki pozuukladowe, Wskazano na dopuszczalną wartość mocy równoważnika dawki, przy której nie występuje zagrożenie zdrowia człowieka. Wskazano na wynikające z cyrkulacji powietrza zwiększone koncentracje pyłów radioaktywnych na określonych szerokościach geograficznych oraz na zagrożenia we flocie wynikające ze stosowania preparatów radioizotopowych i transportu surowców o fhxl-wyższonej radioaktywności.
Pages 21-29
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Skażenia radioaktywne w otoczeniu człowieka i transporcie morskim oraz podstawowe wielkości je opisujące
Type Review article
References
  1. Międzynarodowy układ jednostek miar. Warszawa 1989.
  2. Kirkiewicz J.: Materiały kursu CLOR na inspektora ochrony radiologicznej kl. 111. Warszawa 1988 (materiały nie publikowane).
  3. Magazyn Polski nr 1(1989) s. 18-21.
  4. Szopkę R.: Promieniowanie jest wśród nas. Wyd. MON Warszawa 1989.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 3
Published 2001-04-10
Accepted 2001-03-14
Recieved 2001-02-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds