English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kędzierska, Katarzyna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Tuleja, Joanna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail j.tuleja@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2130
Abstract Przedstawiono jedną z metod mogących mieć zastosowanie w analizie statystycznej przeładunków w portach — ekonometryczny model dynamiki. Dokonano analizy dynamiki przeładunków, według grup towarowych, w porcie szcze-c*ńskim w latach 1994-2000 i wyznaczono tendencją rozwojową
Pages 81-90
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Analiza statystyczna dynamiki przeładunków, według grup towarowych, w porcie szczecińskim w latach 1994-2000
Type Review article
References
  1. Ekonometria, pod red. J. Hozera, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
  2. Estymacja modeli ekonometrycznych, pod red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
  3. Michalski T., Statystyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994,
  4. Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  5. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 1999, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin 1999.
  6. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin 2000.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 8
Tables 3
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds