English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Tarchalski, Maciej
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/2126
Abstract Artykuł jest próbą określenia czynników mających wpływ na rozwój żeglugi pasażerskiej oraz żeglarstwa sportowego i turystycznego w małych portach estuarium Odry Jest to także próba określenia prognozy tej działalności do roku 2005.
Pages 121-138
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Prognoza rozwoju ruchu turystycznego w małych portach estuarium Odry
Type Review article
References
 1. Buchholz Z., Możliwości wykorzystania Iny jako drogi wodnej, materiały konferencji „Polskie porty a polityka transportowa kraju w warunkach gospodarki rynkowej”, WSM, Szczecin 27 kwietnia 1995 r., s. 98-103. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 1994, s. 39-40.
 2. Kruczalak K., Stosunki własnościowe, status prawny oraz eksploatacja portów i przystani morskich, Instytut Morski, Gdańsk 1994. Leśniewski G.,
 3. Sosidko E., Sokołowski Z., Informacja nt małych portów i przystani morskich w rejonie Wybrzeża Zachodniego, w: XV Sejmik Morski ... op.cit., s. 125-132.
 4. Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski Szczecin 1999. materiały konferencji „Civitas Christiana”, Kamień Pomorski 20-21 maja 1999 r.
 5. Napierajczyk M., Obszary wodne regionu Szczecina i prognoza rozwoju ruchu turystycznego, praca nie publikowana WSM, Szczecin 2000. s. 73-82 (maszynopis).
 6. Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1996, tom 5; Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1998. Prognozy przeładunków i przewozów pasażerskich, Instytut Morski, Gdańsk 1991 r.
 7. Raport o stanie miasta, Wydział Koordynacji Rady Miasta (WKRM), Szczecin 1998, rodź. II p. 1.
 8. Siwecki L., Nowe Warpno, „Gazeta na Pomorzu” z 09.02.1994, s. 1.
 9. Skrzymowski E., Salmonowicz H., Znaczenie modernizacji drogi wodnej Odry dla portów położonych w jej ujściu, „Spedycja i Transport” 1996, nr 6, s. 11.
 10. Studium przygotowawcze do założeń rządowego programu aktywizacji małych portów i przystani morskich, opr. zbiorowe. Instytut Morski, Gdańsk 1999 r., s. 57-58.
 11. Ustawa z 21.03.1991 r. O obszarach morskich RP i administracji morskiej, Dz.U. nr 32, 18.04.1991 r., poz. 131.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 6
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds