English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Sokołowski, Bogusław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1964
Abstract Przedstawiono problemy związane z normalizacją morskich map nawigacyjnych. Dokonano oceny działalności organizacji międzynarodowych mających bezpośredni wpływ na normalizację wszystkich wydawnictw hydrograficznych. Przedstawiono historycznie rozwój koncepcji powstawania map międzynarodowych, powstanie i osiąfniecia takich organizacji jak IHO, CSC, BSHC.
Pages 61-78
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Normalizacja morskich map nawigacyjnych
Type Review article
References
 1. Chart 1 INT 1 Symbols, abbreviations, terms used on charts, DHI, Hamburg 1987
 2. Newson D.W., Nautrical Chart Standardization, International Hydrographic Review, LXI nr 2, Monaco, 1984
 3. Kappel W., Review of Modern Nautical Chating, Wyd. DHI, Hamburg, 1986
 4. Newson D.W., International Charts. wyd. Journals of NAvigation. Royal Inst. of Navigation, 1975
 5. Regulations of the IHO for international (INT) charts a chart specifications of the IHO – Edition 4.4.0 – September 2013.
 6. North Sea Hydrographic Commission, Raport from the XVII Conferencje, Londyn, 1988
 7. Baltic Sea Hydrographic Commission, Raport from the Ist Conference, Helsinki 1983
 8. Baltic Sea Hydrographic Commission, Raport from the IInd Conferencje, Leningrad, 1985
 9. Baltic Sea Hydrographic Commission, Raport from the IIIrd Conferencje, Hamburg, 1988
 10. Baltic Sea Hydrigraphic Commission, Raport from the IV Conference, Rostock, 1990
 11. Chart Specification of the IHO and Regulations of the IHO for International (INT) Charts Part - 1. Wyd. IHB Monaco, 1988
 12. Czajka W., Koncepcja nowych polskich znaków i skrótów używanych na polskich mapach nawigacyjnych. Materiały na VII Konferencję Naukowo - Techniczną. Wyd. AMW, Gdynia 1990
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 2
Published 1993-01-01
Accepted 1992-12-07
Recieved 1992-11-12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds