English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Lemski, Janusz
Affiliation Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1845
Abstract Omówiono wybrane problemy prognozowania stanu urządzeń siłowni okrętowych, możliwości i ograniczenia prognozowania oraz modele procesu obsług. Przedstawiono metody prognozowania i wykonywania obsług oraz ocenę ich przydatności.
Pages 233-244
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords siłownie okrętowe
Keywords urządzenia
Keywords stan techniczny
Keywords odnowy, prognozowanie
Keywords ograniczenia
Title Możliwości i ograniczenia prognozowania stanu technicznego i odnów urządzeń siłowni okrętowych
Type Review article
References
 1. Batko W.: Prognozowanie diagnostyczne w inżynierii niezawodności. w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności", Szczyrk 2003, s. 22-38.
 2. Drobiszewski J., Saiomonowicz T., Smalko Z.: Wybrane problemy metodologii prognozowania technicznego, w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, s. 126-135.
 3. Girtler J,: Przydatność modeli matematycznych w badaniach niezawodności urządzeń statków morskich, w: Materiały IV Konferencji „Technika portowa i wyposażenie pokładowe statków”, Międzyzdroje 1998, s. 105—112.
 4. Jaźwmski J., Żurek j., Smalko Z.: Wybrane problemy prognozowania stanów niezawodnościowych obiektów technicznych, w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, s. 196-206.
 5. Landowski B., Woropay M.: Symulacja procesu eksploatacji obiektów technicznych poddawanych obsłudze profilaktycznej, w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, s. 297-306.
 6. mski J.: Modele zmian stanu technicznego urządzeń. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Z.l (125) 2001, s. 193-210.
 7. Lemski J.: Planowanie obsług profilaktycznych złożonego obiektu technicznego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Z. 4 (132) 2002, s. 139-149.
 8. Lemski J.: Wpływ warunków eksploatacji na plany obsług obiektów siłowni okrętowych, w: Materiały XXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych. Akademia Morska, Gdynia 2002, s. 125-130.
 9. Lemski J.: A concept of application of the technical State change models ofdevices in ship operation process. Polish Maritime Research 4/2002 s. 25-28
 10. Młyńczak M., Pisarski P.: Wspomaganie komputerowe w prognozowaniu obsług obiektów mechanicznych, w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, s. 356-364.
 11. Nowakowski T.: Klasyfikacja metod prognozowania niezawodności maszyn i urządzeń w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, s. 387-401.
 12. Tylicki H.: Niektóre problemy prognozowania stanu maszyn, w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, (1) s. 456-465.
 13. Żółtowski B., Salomon Sz.: Możliwości i ograniczenia prognozowania niezawodności maszyn, w: Materiały XXXI Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody prognozowania w inżynierii niezawodności”, Szczyrk 2003, s. 479-492.
 14. Żółtowski B., Niziński S.: Modelowanie procesów eksploatacji maszyn. MARKAR - BZ. Bydgoszcz - Sulejówek, 2002.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 0
Published 2003-10-10
Accepted 2003-09-05
Recieved 2003-08-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds