English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Rajewski, Przemysław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail p.rajewski@am.szczecin.pl
Author Reszniak, Walery
Affiliation Kaatedra Ekologii, Uniwersytet Komunikacji Wodnej w Sankt Petersburgu, Rosja
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1831
Abstract Wzrost gęstości paliw okrętowych pozostałościowych i ich lepkości, nawet do 600 cSt, wymusił stosowanie nowych instalacji do wirowania paliw i nowe problemy ze spalaniem odpadów pochodzących z takich instalacji. Artykuł zawiera wyniki mikroskopowych i spektroskopowych badań struktury i wybranych własności chemicznych odpadów pochodzących z oczyszczania paliw o dużej gęstości i lepkości.
Pages 365-373
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords paliwa
Keywords odpady ropopochodne
Keywords spalanie
Keywords spalanie okrętowych odpadów ropopochodnych
Title Badania struktury i wybranych własności chemicznych odpadów powstających w procesie oczyszczania paliw o dużej lepkości
Type Original scientific article
References
  1. Urbański P.: Paliwa i smary. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1997.
  2. ALCAP Separation system FOPX for fuel oil. Alfa - Laval Separation AB, Mannę & Power Division. Tumba 1992.
  3. Pomiary cieplne. Część I. Podstawowe Pomiary cieplne. Praca zbiorowa, wydanie II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1995.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 4
Tables 3
Published 2003-10-10
Accepted 2003-09-05
Recieved 2003-08-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds