English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Cieślewicz, Tomisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Żaboklicka, Jadwiga
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1818
Abstract Przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy występujące w działalności tych obszarów. Zaprezentowano efekty ekonomiczne powołania w naszym kraju wolnych obszarów celnych.
Pages 41-56
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Funkcjonowanie wolnych obszarów celnych na terenie Polski w latach 1992-1997
Type Review article
References
 1. Hrdulak J.. Szanse rozwoju wolnych obszarów celnych h- Polsce. „Handel Zagraniczny” nr 5-6, 1991.
 2. Dubielak A.: Strefy wolnocłowe. „Przegląd Podatkowy” nr 7, 1994.
 3. Dubielak A.: Strefy wolnocłowe w krajach Unii Europejskiej, Materiał roboczy (R-9/94), Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Warszawa 1994.
 4. Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Praca zbiorowa pod redakcją L. Kuźmy. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993.
 5. Informacja w sprawie wolnych obszarów celnych w Polsce. Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Warszawa 1993.
 6. Informacja na posiedzenie KERM w sprawie wyników gospodarczych, osiągniętych przez istniejące wolne obszary celne, stanic ich zobowiązań wobec budżetu państw a, jak również skali inwestycji dokonanych na tych obszarach, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Warszawa 1994.
 7. Kreft J.: Strefa wolnych interesów. „Spedycja i Transport” nr l, 1996.
 8. Kucharuk T.: Analiza stanu wolnych obszarów celnych w Polsce i propozycje rozwiązań legislacyjnych i administracyjnych, Materiał roboczy (R-10/94), Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa 1994
 9. Lipiński S.: Wolne obszary. „Gazeta Bankowa" nr 11, 1992.
 10. Małecki M., Zygmanowski M.: Strefy wolnocłowe w niektórych krajach rozwiniętych. „Handel Zagraniczny” nr 5-6, 1991.
 11. Markowski S.: Ocena funkcjonowania wolnych obszarów celnych oraz działalności agencji celnych. „Kontrola Państwowa” nr 2, 1995.
 12. Mokrzyc M.: Status prawny specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (zagadnienia administracyjnoprawne). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 13. Narękiewicz J.: Wolne obszary celne a specjalne strefy ekonomiczne (na przykładzie rozwiązań polskich). „Firma i Rynek” nr 3, 1997.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 roku w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych (Dz. U. Nr 37, poz. 201 z póżn. z.m.).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Ustce (Dz. U. Nr 37, poz. 202 z póżn. zm.).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol (Dz. U. Nr 49, poz. 269 z późn. zm.).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Poznaniu (Dz. U. Nr 49, po/. 270 z późn zm.).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1990 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Cieszynie (Dz. U. Nr 80, poz. 468 z poźn. zm.).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407 z późn. zm.).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach (Dz. U. Nr 8, poz. 39).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407 z późn. zm.).
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach (Dz. U. Nr 8, poz. 39).
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol (Dz. U. Nr 24, poz. 104).
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie białostockim (Dz. U. Nr 36, poz. 162).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1993 roku uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych (Dz. U. Nr 83, poz. 389).
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie (Dz. U. Nr 94, poz. 447).
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 94, poz. 448).
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu Medyce (Dz. U. Nr 134, poz. 655).
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 roku w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku (Dz. U. Nr 141, poz. 693).
 30. Ustawa z dnia 26 marca 1975 roku - Prawo celne (Dz. U. z 1984 r Nr 57, poz. 290 z póżn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 z pózn. zm.).
 32. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych (RM-110-112-93). Rada Ministrów, Warszawa 1993.
 33. Wojciechowski H., Dudziński J. Międzynarodowe tynki zorganizowane. Wydawnictwo ZSB w Szczecinie, Szczecin 1997.
 34. Wojciechowski H.: Międzynarodowe rynki towarowe. Struktura-organizacja. PWE, Warszawa 1992.
 35. Wolne obszary celne - informacje ogólne, GUC. Warszawa 1997.
 36. Wołodkiewicz-Donimirski Z.: Wolne obszary celne. W; Polska polityka handlu zagranicznego 1993-1994 IKiCHZ, Warszawa 1994.
 37. Wołodkiewicz-Donimirski Z.: Wolne obszary celne w Polsce, Informacja Biura Studiów i Fkspertyz nr 239, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1994.
 38. Założenia polityki państwa w sprawie tworzenia wolnych obszarów celnych, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Warszawa 1993.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 4
Published 2003-12-05
Accepted 2003-11-02
Recieved 2003-10-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds