English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gierdys, Piotr
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1816
Abstract Dokonano opisu węglowego przedpola portu Szczecin za pomocą liczby Portów, liczby wykonanych podróży, przewiezionej masy ładunkowej oraz ciągłości kontaktów porte')w przedpola z portem Szczecin. W węglowym przedpolu Portu Szczecin, zarówno w wywozie jak i przywozie, wiodącą rolę odgrywają Porty położone nad Bałtykiem. W wywozie ponad 50% masy ładunkowej przypadało na Danię, w przywozie 60% na Rosję. Najważniejszymi portami węglowego Przedpola portu Szczecin okazały się duńskie porty: Kopenhaga, Aalborg i Studstrup.
Pages 69-80
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Węglowe przedpole portu Szczecin w latach 1993-2001
Type Original scientific article
References
  1. Barezuk W.: Przedpole portów polskich, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk - Szczecin 1973.
  2. Informacje uzyskane z ewidencji ruchu statków prowadzonej przez Kapitanat Portu Szczecin.
  3. Porty morskie i żegluga morska w Polsce w latach 1999-2001, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin 2002.
  4. Tendencje w polskiej gospodarce morskiej w latach 90-tych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin 2001.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 5
Published 2003-12-05
Accepted 2003-11-02
Recieved 2003-10-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds