English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jasionowski, Robert
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1813
Abstract Na podstawie przeglądu literatury, przedstawiono w pracy różne rodzaje stanowisk badawczych używanych do badań odporności na erozję kawitacyjną. Dodatkowo zamieszczono opis urządzeń znajdujących się w polskich ośrodkach badawczych.
Pages 105-120
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badania odporności materiałów na erozję kawitacyjną Cz. I. Urządzenia
Type Original scientific article
References
 1. Steller K., Pojęcia podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć dotyczących maszyn hydraulicznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Nr 140/1057/82, Gdańsk 1982.
 2. Steller J., Bugała R., Wyniki Międzynarodowego Testu Erozyjnego, a nowa koncepcja odporności kawitacyjnej materiałów, I Krajowa Konferencja, Inżynieria Materiałowa. Gdańsk 1996.
 3. Steller K., Krzysztofowie/ T, Metody testowania materiałów narażonych na działanie kawitacji. Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Nr 152/1072/82, Gdańsk 1982.
 4. Głowacka M., Hucińska J., Stan badań nad niszczeniem kawitacyjnym stopów nu tali i ich ochroną przed tym procesem, Inżynieria Materiałowa. 2(2001)79.
 5. Steller K., Nowa koncepcja oceny odporności materiału na erozję kawitacyjną, Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Nr 175/1107/83, Gdańsk 1983.
 6. PN-86/H-04427 Erozja kawitacyjna. Badanie odporności materiałów metodą wibracyjną.
 7. Głowacka M.. Hucińska J., Ocena niszczenia kawilacyjnego materiałów metalowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Mechanika XL, Nr 332, 1981. s. 11-20.
 8. Hucińska J., Podgórski A., Gawlik G., Jagielski J., Badania erozji kawitacyjnej miedzi i brązów implantowanych jonami boru, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Mechanika L, Nr 391, 1986, s. 17-22.
 9. Steller K., Krzysztofowicz T., Ocena odporności tworzyw konstrukcyjnych na działanie kawitacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Mechanika L, Nr391, 1986.
 10. Worosnin Ł. G., Abaćarajew M.M., llusid B.M.. Kawitacjonno-stojkie pokry tia na żelezonglerodistych spławach, Mińsk 1986.
 11. Głowacka M., Próba określenia kryteriów odporności na erozję kawitacyjną materiałów metalowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1977 (praca doktorska).
 12. Hucińska J., Erozja kawitacyjna w świetle struktury materiałów metalowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1977 (praca doktorska).
 13. Fila J., Piaseczny L., Dynamiczne oddziaływanie wody morskiej na ochronne i naprawcze kompozyty Jirmy Belzona, 11 Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Rynia 1998.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 10
Tables 4
Published 2003-12-05
Accepted 2003-11-02
Recieved 2003-10-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds