English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wiśnicki, Bogusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail b.wisnicki@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1809
Abstract Procedura uaktualniania Kodeksu JUDO Jest na stale wpisana w harmonogram prac odpowiednich podkomitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (/MO). Cel, jakim jest bieżące korygowanie treści kodeksu, jest osiągany w sposób uciążliwy dla użytkowników tej publikacji. Przykład dwóch ostatnich poprawek 30-00 i 31-02. daje możliwość analizy procedury' poprawiania kodeksu i pozwala sformułować szereg wniosków na ten temat.
Pages 147-159
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Procedura uaktualniania Kodeksu IMlDC
Type Review article
References
  1. Currie J.V.: Countdown to Amendment 31, Vohma Horizon, Decem ber 2002.
  2. IMDC, Code 1998, 2000, 2002 Edition. IMO London.
  3. IMO mul dangerous goods at sea. Tht transport hy sea of dangerous and harmful goods, including marinę pollutants and wastes, Focus on IMO, May 1996.
  4. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, SOI,AS 1974, PRS, Gdańsk 2002.
  5. National Cour.se on the hnplemeniulion of the IMDG Codę, IMO&Urząd Morski, Szczecin 2003.
  6. Pilawski T., Lcśmian-Kordas R.: Przewóz towarów' niebezpiecznych statkami morskimi, WSM Szczecin 1986.
  7. Popek M.t Rutkowska M.: Znowelizowany Kodeks IMDG w logistyce transportu morskiego towarów niebezpiecznych, 1 Krajowa konferencja pt. „Problematyka normalizacji zapewnienia jakości i kodyfikacji w' aspekcie integracji z NATO i UH”, 9.11.2001 Warszawa.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 3
Published 2003-12-05
Accepted 2003-11-02
Recieved 2003-10-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds