English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Witas, Tadeusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Mołodowicz, Grzegorz
Affiliation 78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 23/21
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1808
Abstract W ziarnie kakaowym podczas składowania i przewozów na duże odległości na statkach morskich mają miejsce procesy oksydacyjne. Ustalone maksimum absorbancji w paśmie 532 nm potwierdza, że głównym związkiem uwalnianym Z utlenionych tłuszczów jest dialdehyd małonowy. Po wstępnym określeniu warunków fizykochemicznych metody tiobarbiturowej z hydrolizą alkaliczną można stwierdzić, że poziom MDA nie jest zależny od zawartości tłuszczów, ale od szybkości ich utleniania i zawartych w nich nienasyconych wyższych kwasów tłuszczowych, istnieje także zależność od czasu składowania towaru i czasu jego przewozu.
Pages 161-174
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badanie jakości towarów z krajów zamorskich Cz. I. Zmiany zawartości dialdchydu malonowego w ziarnie kakaowym
Type Original scientific article
References
 1. Abdel-Kader Z. M.: Lipid oxidation in chicken as affected by cooking and frozen storage, Nahrung 40, 21-24, 1996
 2. Blauch J. L., Tarka S. L.: HPLC Determination of caffeine and theobromine in coffee, tea and instant hot cocoa mixes, J. Food Sci. 48.745-750.1983
 3. Brooks R. B., Klamerth L. O : Interaction of MDA with bifunctional al-dehydes, F.uropean J. Hiochem. 5, 178-182, 1968.
 4. Bujok G, Dyaczyńska-Herman A., Jendryczko A.: Stężenie dialdehydu mulonowego w płynie mózgowordzeniowym jako wskaźnik stężenia procesów pcroksydacji lipidów w stanach nadciśnienia śródczaszkowego u niemowląt. Neur. Neurochir. Pol. 29, 4, 507-512, 1995.
 5. Bujok G., Dyaczyńska-Herman A., Jendryczko A., Mandat K., Sypniewski J.: Concentration of malonic dialdchyde in the cerebrospinal fluid as a mcasure of the intensity of lipid pennidation processes in intracranial hypertension in smali children, Child's Nerv. Systems 12,97-99, 1996.
 6. Buttkus H: The reaction of myosin with malonaldehyde, J. Food Sci. 32, 432-484, 1976.
 7. Chuchro B.: Herbata i kakao mogą być również lekarstwem, Biul.Inf. Hand 4, 19, 1994.
 8. Crawford D., Hu T. Sinnhubcr R. O.: Reaction malonaldehyde with protein. J. Food Sci. 32/3 285-286, 1979.
 9. Dąbrowski W., Daczkowska—Ko/.on E.: „Nowe" patogeny w żywności. AR Szczecin, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Szczecin, 75-86, 1999.
 10. Du Z.. Bramlage J. W.: Modified thiobarbituric acid ussay for measu-ring lipid oxidation in sugar rich plant tissue estracts, J. Agric. Food Chem 40, 1566-1570,1992.
 11. Dudek I., Kędziora J., Zagórski T.: Kffeci of ethanol on human erythro-cyte superoride dismutase activity and malonyl dialdchyde concentration, Int. J. Occup. Mcd. 8(3), 239-243, 1995.
 12. Falandysz J., Kotecka W,: Mangan, miedź, cynk i żelazo w importowanych orzechach, rodzynkach i kakao, Bromatol. Chcm. Toksykol. 26, 285-287, 1996.
 13. Falkowski J., Warzecha A., Jakubowska B.: Wykorzystanie debaktery-zacji w przerobie ziarnu kakaowego, 29 Sesja naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 227, 1998.
 14. Gasparska R.: Półprodukty z ziarna kakaowego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 6, 48-49, 2000.
 15. Jinap S., Dimick P.S.: Acidic characteristics of fermented and dried cocoa beans, J. Food Sci., 55 (2).547-550, 1990.
 16. Kwan Tai-Wan, Menzel D.E., Olcott 11.S.: Rcactivity of malonaldehyde with food constituens, J. Food Sci. 30, 808-813, 1965
 17. Lempka A.: Towaroznawstwo produktów spożywczych, PWE Warszawa, 608-614, 1975.
 18. Leszczyńska T.: Azotany i azotyny w herbacie, kawie oraz kakao, Bromatol. Chem. Toksykol 27, /4/, 327-330, 1994.
 19. Lopez A., McDonald C. R.: A defmition of desenptors to be used for the qiudification of chocolute and cocoa beans flavours in organoleptic training, Rev. Theobroma, 11 /3/. 209-217, 1981.
 20. Misiewicz A., Dziewit T., Radwan K., Misiewicz A.: Stężenie dwualdehvdu malonowego w granulocytach wielojądrzastych pracowników wytwarzających stopy żelazomanganu. Bromat. Chem. Toksykol. 33, 359-362, 1999.
 21. Misiewicz A., Radwan K, Dziewit T., Sieramowicz-Zdaniewicz U.: Stężenie dwualdehydu malonowego w surowicy knvi pracowników wy-twarzających stopy żelazomanganu, Bromat Chem. Toksykol. 36, 9-12, 1998.
 22. Misiewicz A.. Sieradzka I., Dziewit T.t Radwan K., Dutkiewicz B., Szota M.,: Stężenie dwuahu hydit malonowego oraz witaminy A w surowicy krwi po zastosowaniu leczniczych dawek nifedipiny, Wiadomości Lekarskie, 3-4, 151-154. 1998
 23. Nebesny E. Rutkowski J.: Effect of roasting and secondary fernwntation on cocoa bean enrichment, Pol J Food Nutr. Sci 7/48, 3, 673-682. 1998.
 24. Nebesny E. Rutkowski J.: Effect of cocoa bean enrichment and chocalałe mass conching on the contposition and properties of chocolates, Pol. J. Food Nutr. Sci. 7/48, /4/, 437-444. 1999.
 25. Newhurg D. S., Concon J. M.: Malonaldehyde concentration in food are affected by cooking conditions, J. Food Sci. 45, 1681-1683, 1980.
 26. Podbielkowski Z.: Od kakaowca do czekolady, Kwietnik 2, 21-23, 1998
 27. Siwicka H„ Warzecha A.: Kształtowanie się zawartości wybranych składników - prekursorów cech organoleptycznych w procesie przerobu ziarna kakaowego. Materiały 23 Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 46-48. 1992.
 28. Siwicka H., Warzecha A.: Zmiany niektórych wskaźników jakościowych w procesie przerobu ziarna kakaowego, Materiały 22 Sesji Naukowej PAN Wydział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Olsztyn, 118-119, 1991
 29. Sonenberg K.: Kakao i jego pochodne w świetle badań. Aura 11, 30-31. 1994.
 30. Sushil K.: The accumulation of malonyldialdhyde, a product of fatty acid peroxidałion, can disturb aminophospholipid organizalion in the membranę bilayer of hunian erylrocytes, J. Biol. Chem. 259, 6, 3391-3394, 1984.
 31. Swincow A„ Drewa G„ Kasprzak HL, Woźniak li,: Stężenie dwualdehydu malonowcgo (MDA) w pfyme mózgowo-rdzeniowym, osoczu i erytrocytach u chorych ze stłuczeniem mózgu, Neur. Neurochir. Pol. 28, Supl 2, 445-452, 1994.
 32. Szymańska A. J.. Bruchujzer E., Piotrowski J. K.. Malondialdehydi levels in rat and kidney under the influence oj stress. Acta Pol. kwieci., 4, 1. 75-78. 1996.
 33. Świechowski Cz.: Ziarno kakaowe - pochodzenie odmiany, gatunki. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 1,45-47, 2000
 34. Świechowski Cz.: Prażenie ziarna kakaowego - porównanie metod, Przegląd Piekarski i Cukierniczy 4, 20-22, 2000.
 35. Świechowski Cz.: Zawartość magnezu w ziarnic kakaowym (surow vm), wyrobach czekoladowych i kakao w proszku. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 11,24-25, 1996.
 36. Świechowski Cz,: Technika produkcji proszku kakaowego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 11, 20-22, 1994.
 37. Świechowski Cz.: Charakterystyka odpadów przy przerobie ziarna kakaowego, Przegląd Piekarski i Cukierniczy 2, 30-33, 1996.
 38. Świechowski Cz.: Praktyczne wykorzystanie odpadów kakaowych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 3, 18-19, 1996.
 39. Tokarz A.: Ęffect of vegetubie and fish otls and benzofajpirene on the content free and protein-bound malonaldialdehyde in the rat liver and kidneys. Acta Pol Toxicol. 5. 1,25-34. 1997.
 40. Tokarz A., Postupolski J., Wojtkowski P.: The effect of diets contuining heated fats on blond serum, hcart and liver mulondialdehyde and blood serum cholesterol m rats. Pol. J Food Nutr. Sci. 1(4),67- 77, 1992.
 41. Trojanowska K.: Aspekty mikrobiologiczne produkcji proszku kakaowego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 6, 32-35, 2000.
 42. Trojanowska K., Trojan E.: Aspekty surowcowe, technologiczne i mikrobiologiczne produkcji proszku kakaowego. Pr/etn. Spoż. 12,42—45, 1999
 43. Wade Ch. R., Jackson G. P., Highton J., Rij A. M.: Lipid peroiidation and mulondialdehyde in the synowal fluid and plasma of patients with reumathoid artliriiis. Cli. Chem. Acta, 164, 245-250, 1987.
 44. Warzecha A., Siwicka H.: Acidity of cocoa Jat as a Junction of raw bean quality and conditions of beans processing. Acta Aliment. Pol., 6 l\l, 3-10. 1986.
 45. Witas T.: Aldehyd malonowy w środowisku człowieku i »v jego organizmie, Studia nr 32 WSM, Szczecin 1999.
 46. Witas T.: Nowa metoda określania wartości użytkowej surowców, produktów spożywczych, paszowych i technicznych, Zeszyty Naukowe WSM nr 4, Szczecin. 1973
 47. Witas T.: Powstawanie dialdehydu malonowego i jego hipotetyczna kondensacja do postaci struktur policyklicznych wylowodorów aromatycznych oraz sterenu, Zeszyty Naukowe WSM, nr 54 Szczecin, 37-54, 1997.
 48. Witas T.: Międzyreakcje malonianów i aminokwasami, białkami, enzymami i z innymi związkami odżywczymi. Metł. Wei. 35/2/, 186-189, 1978.
 49. Witas T.: Biogenne i abiogcnne oddziaływanie malonianów w paszach, żywności i w organizmach żywych, Med Wet. 35/1/, 29-33, 1979.
 50. Witas T.: Biologiczne konsekwencje abiogennych oddziaływań pochodnych rnalonyfowych i udział antyufleniaczy w międzyreakcjach mai anionów, Med. Wet. 35/3/, 186-189. 1979.
 51. Witas T.: Sposób uwalniania dwualdehydu malonowego celem jego oznaczenia oraz innych związków z utlenionych tłuszczowców, Urząd Pat. PRL, opatentowano za nr 80935 ze świadectwem autorskim nr 78172, Warszawa 15.10.1976.
 52. Witas T., Wędzińska J., Śledzicwski P.: Metoda liobarbiturowa w badaniu jakości produktów z krylów. Zeszyły Naukowe WSM nr 22, Szczecin. 219-232, 1982.
 53. Wójcik-Stopczyńska D.: Współzależność między cechami jakościowymi w surowym ziarnie kakaowym, 24 Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN. Wrocław, 229-233, 1993.
 54. Wójcik-Stopczyńska B.: Aktywność Upolitycznił flory grzybowej ziarna kakaowego jako jedna z przyczyn pogorszenia jakości tłuszczu kakaowego, 13 Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 57-59,1992.
 55. Wójcik-Stopczyńska B.: Ocena stanu mikrobiologicznego wybranych produktów przerobu ziamu kakaowego, 28 Sesja naukowa PAN, Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska, 121-122, 1998.
 56. Wójcik-Stopczyńska B.: Wpływ rozwoju mikroflory ziarna kakaowego na wybrane cechy fizykochemiczne tłuszczu kakaowego, 27 Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, AR Szczecin 27-28 czerwca. 340-344, 1996.
 57. Wojcik-Slopezyńska B., Siwicka H : Spektrofotometryczne określanie stopnia przefermentowania ziarna kakaowego, Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy 6, 12-13, 1990
 58. www.ICCO.org.: International Cocoa Organi/ation, 2001.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 0
Published 2003-12-05
Accepted 2003-11-02
Recieved 2003-10-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds