English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kapuściński, Marek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1749
Abstract Wykazano w sposób przybliżony, że wpływ promieniowania w ogólnym bilansie energetycznym podczas spalania pojedynczej kropli ma bardzo istotny wpływ na jej nagrzewanie i odparowanie. Na podstawie przeglądu najnowszej literatury pokazano, że problem ten był całkowiecie zaniedbywany i praca ta stanowiąca wstęp do rozpatrywanego zagadnienia powinna być dalej szczegółowo rozpatrywana.
Pages 64-82
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Udział ilościowy promieniowania w ogólnym bilansie cieplnym podczas spalania pojedynczej kropli paliwa
Type Original scientific article
References
 1. Murty - Kanury A.: Introduction to Combustion Phenomeria. California Stanford Institute. Menlo Park. 1982
 2. Williams F.A.: Combustion Theory. Massachussets, Addison-Wesley Reading, 1965
 3. Sirignamo W.A.: Fuel Droplet Vaprovization and Spray Combustion Theory. Progres Energy Combustions Sci. 1983, Wol 9, pp. 291-322
 4. Law C.K.: Recent Advances in Drop;et Vaprovization and Combustion, Progres Energy Combustions Sci. 8. 171-201, 1982
 5. Teodorczyk A.: Charakterystyka spalania pojedyńczych kropli paliwa z uwzględnieniem nagrzewania się kropli od płomienia. Archiwum Termodynamiki 6/1985/.
 6. Teodorczyk A., Stańczyk R.: Analiza numeryczna procesu zapłonu pojedyńczej kropli paliwa przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Archiwum Termodynamiki 2 /1981/.
 7. Chomiak J.: Podstawowe problemy spalania. PWN, Warszawa 1977
 8. Tuliszka E.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa, 1980
 9. Petela R.: Przepływ ciesła. Katowice, Politechnika Śląska 1981
 10. Hjertager B.H., Magnussen B.F.: Computer simulation of flow., heat transfer and combustion in three - dimensional furan ces. Archivum Combustionis Vol. 2 /1982/ No 1-2
 11. De Marco A.G., Lockwood F.C.: A new flux model for the calculation of radiation in furnaces. Italian flaure day. La revistadei combusibili. 29/1975/ No 5-6, pp. 184-196
 12. Bartelds M., Lowej T.M., Michelfelder S., Pai B.R.: A finite differengence method for the prediction of radiant heat exchange applicable to various furance geometries.
 13. Partenen J., Vouric M.: Assessment of thermal radiation fromm LPG-fireballs. Arch. Comb. Vol 5/1985/ No 2, pp. 127-143
 14. Boddington T., Chang-Gen Feng, Grav P.: The theory of Steady-State Ignition of Explosive by Irradiation. Archivum Combustionis Vol. 5/1985/ No 1, pp. 61-68
 15. Tong A.V., Sirignamo W.A.: Multicomponent Droplet Vapovization in a tlihh Temperature Gas.: Combustion and Flams 66/1986/ pp. 221-235
 16. Lasheras J.C., Fernandes-Pello AC, Dryer F.L.: Experimental observations on the disputive combustion of free droplets of multicomponent fuels. Combust. Sci. Tech. 22/1980/ 195-209
 17. Ivanov V.M., Nefedov P.J.: Eksperimentalnoe Issledovanie processa gorenija casticnaturalnych i emulgirivannych zidkich topłiv. Trudy Instituta Gorcjucich Iskopayemych, T.XIX. 1962, nr 16, ss. 35-45
 18. Law C.K.: A model for the combustion of oil-nater emulsion droplets. Combust. Sci. Tech. 17/1977/ pp. 29-38
 19. Kapuściński M., Birkenfeld W.: Model mikrowybuchu kropli emulsji paliwowowodnych i jego weryfikacja. Szczecin WSM, VII Sympozjum Siłowni Okrętowych, 1986
 20. Kapuściński M., Birkenfeld W. i inni: Badanie podstawowych własności fizyko-chemicznych substytutów paliw. RGM program BO 547/84. Szczecin, WSM, 1986
 21. Kapuściński M., Zalewski Z.: ZApłon pojedynczej kropli paliwa /część I/, Zeszyty Naukowe SM, 31, Szczecin 1987
 22. Maxwell J.B.: Data Book on Hydrocarbons. D. Van Nostrand Co New York, /1950/
 23. Hottel H.C., Sarofim A.F.: Radictive Transfer. Mo Grow-Hill Book Co N.Y. 1967
 24. Teodorczyk A.: Spalanie pojedynczej kropli paliwa w warunkach konwekcji wymuszonej. Warszawa, Politechnika Warszawska Wydzuał Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 1978 /praca doktorska./
 25. Gadsave A.E. Studies of the combustion of drops in a fuel spray-buring of single drops of fuel. Fourth Symposium on Combustion. Williams and Wilkins Baltimore 1953, pp. 818-830
 26. Raznjevic K., Tablice cieplne z wykresami. Warszawa, WNT, 1966
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 3
Published 1990-08-03
Accepted 1990-07-05
Recieved 1990-06-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds