English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kirkiewicz, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Bobrowski, Zbigniew
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Chrzanowski, Janusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail j.chrzanowski@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1747
Abstract Przedstawiono teoretyczne podstawy teorii rozpraszania światła w zakresie rayleighowskim i ramanowski z ukierunkowaniem na rozkłady energetyczne. Wskazano na związek kształtu indykatrysy* rozpraszania z wielkością cząstek. Przedstawiono budowę urządzenia, które na podstawie pomiarów pochłaniania i rozpraszania strumienia światła umożliwia pomiar stężenia zapylenia powietrza lub gazów oraz określenie wielkości ziaren pyłów.
Pages 113-131
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Rola rozkładu energetycznego światła rozproszonego przy pomiarze zapylenia powietrza
Type Original scientific article
References
  1. Barańska H., Łabudzińska A., Terpiński J., Laserowa spektrometria rama-nowska, PWN, Warszawa 1981.
  2. Beresteckij V.B., Lifsic E.M., Putasvisj L.P. Kvan - tovaja elektrodinamika. Moskwa, Nauka, 1980
  3. Delone N. B., Krajnow W. P., Atom w silnym polu świetlnym, Energoato-mizdat, Moskwa 1984.
  4. Pieńkowski S., Optyka, PWN, Warszawa 1955.
  5. Placzek G., Rayleigh Strenung und Raman Effekt, Handbuch der Radiologie II, t.6, Lepzig 1934.
  6. Smekal A., Naturwiss, 11, 873(1923) (Wien).
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 7
Tables 0
Published 1990-08-03
Accepted 1990-07-05
Recieved 1990-06-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds