English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Rojek, Zdzisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Stundis, Henryk
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Żmijewska, Sławomiła
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1744
Abstract Opracowano założenie do projektu stacji odmineralizowania wody zasilającej wysokoprężne kotły parowe. Jako dane wyjściowe do tych założeń posłużyły: wyniki analizy fizykochemicznej wody, zapotrzebowanie wody i informacje o charakterze i własnościach mediów filtrujących.
Pages 173-187
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Założenie do projektu technologicznego stacji odmineralizowania wody do wysokoprężnych kotłów parowych w fabryce sprzętu okrętowego "REMOR" w Reczu Pomorskim
Type Original scientific article
References
  1. Tatur H., Nowakowski W.: Jonity, teoria i zastosowanie w przemyśle. Warszawa, PWT, 1955
  2. Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B.: Fizykochemiczne badanie wody i  ścieków. Warszawa, Arkady, 1976
  3. Norma Branżowa BN-67/8966-01 Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 0
Published 1990-08-03
Accepted 1990-07-05
Recieved 1990-06-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds