English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Włodarski, Zdzisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1742
Abstract Przedstawiono algorytm obliczeń polegający na połączeniu metody siatek z interpolacją wyników przy przechodzeniu do siatek o większej gęstości. Postępowanie takie zapewnia dużą dokłądność wyników przy małej liczbie węzłów sieci i może pełnić rolę sprawdzaniu w stosunku do metod wariacyjnych.
Pages 199-209
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Obliczanie pojemności kondensatorów walcowych metodą siatek
Type Original scientific article
References
  1. Tichonov A.N., Samarskij A.A. Uravnenija matematiceskoj fizyki. Moskva, Izd. Nauka, 1977
  2. Szmelter J., Metody komputerowe w mechanice. Warszawa, PWN 1980
  3. Potter D. Metody obliczeniowe fizyki. Warszawa, PWN, 1977
  4. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. Metody numeryczne. Warszawa, WNT, 1982
  5. Purczyński J. Wykorzystanie metody rozdzielania zmiennych i metod wariacyjnych do analizy stacjonarnych pól elektromagnetycznych. Szczecin, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1977, nr 74
  6. Collatz L. Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych. Warszawa, PWN 1967
  7. Kącki E. Równania różniczkowe cząstkowe w elektrotechnice. Warszawa, WNT 1971
  8. Włodarska J. Zastosowanie metody Schwarza do analizy pól elektrostatycznych. Rozprawy Elektrotechniczne, Tom XXX 1984, z. 4
  9. Purczyński J., Gratkowski S. Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy pewnych przypadków pól elektromagnetycznych. Szczecin, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1977, nr 4
  10. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. Feynmana wykłady z fizyki. Warszawa, PWN, 1968
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 4
Published 1990-08-03
Accepted 1990-07-05
Recieved 1990-06-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds