English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Zalewski, Zbigniew
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Krupiński, Ryszard
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1740
Abstract Przedstawiono wyniki analizy wpływu danych technicznych statku na elementy cyrkulacji na podstawie przyjętej metody statystycznej - korelacji wielorakiej. Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie w praktyce nawigacyjnej, szczególnie do zadań manewrowych. Zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia i dokładniejszego zbadania zagadnień związanych z parametrami cyrkulacji statku.
Pages 223-237
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zastosowanie metody korelacji do określania wpływu danych technicznych statku na parametry cyrkulacji
Type Original scientific article
References
  1. Zieliński R.: Wybrane zagadnienia optymalizacji statystycznej. Warszawa. PWN, 1974
  2. Nowicki A.: Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi. Gdańsk. Wydawnictwo Morskie, 1978
  3. Volk W.: Statystyka stosowana dla inżynierów. Warszawa. WNT, 1973
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 4
Tables 0
Published 1990-08-03
Accepted 1990-07-05
Recieved 1990-06-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds