English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Krupowies, Jan
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1689
Abstract W pierwszej części tej pracy /4/ omówione zostały dotychczasowe niepublikowane, sposoby otrzymywania modyfikowanych tyspersji poliuretanów jonowych, których zastosowanie opatentowano w roku 1973 /12/.
Pages 127-153
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Modyfikowane dyspersje poliurstanów jonowych. Czść II. Zastosowanie do prepanowania materiałów sieciowych
Type Original scientific article
References
 1. Apuchtina N.P., Erenburg E.G., Rappoport Ł. Ja.: Izucenie nabuchanija poliuretanov. Vysockomol. Soed. 1966, nr 6.
 2. Cujko L.S., Grinienko N.M., Krut' A.W.: Izucenie kinetyki strukturirovanija peroksidatnych sistem. Vysokomol. Soed. 1976, nr 3.
 3. Kazakiewicz J., Penczek P.: Sposób wytwarzania jonomerów uretanowych i uretanowo - mocznikowych. Patent Polski nr 84017/1976/.
 4. Krupowies J.: Modyfikowane dysperje poliuretanów jonowych. Część I. Otrzymywanie. Zeszyty Naukowe WSM, 1986, nr 30.
 5. Krupowies J.: Badania nad otrzymywaniem aktywnych chemicznie emulsjii poliuretanowych i ich zastosowaniem do preparacji poliamidowych materiałów sieciowych. Praca doktorska obroniona na wydziale Rybactwa Morskiego i TEchnologii Żywności AR w Szczecinie w czerwcu 1979 r.
 6. Krupowies J., Łączkowski M., Pogorzelska Z.: Modyfikowanie własności tkanin sieciowych z włókien poliamidowych emulsjami polimerówm. Zeszyty NAukowe WSM 1976, nr 10.
 7. Krupowies K., Łączkowski M.: Zastosowanie modyfikowanej emulsji poliuretanowej do preparacji poliamidowych tkanin sieciowych. Zeszyty Naukowe WSM 1982, nr 21.
 8. Krupowies J., Łączkowski M.: Niektóre własności użytkowe poliamidowych tkanin sieciowych preparowanych wodnymi emulsjami polimerów. Zeszyty Naukowe WSM 1982, nr 22/
 9. Kujawa - Penczek B., Lendzion A., Pogorzelska Z., Tymieniecka H.: Kleje i dyspersje poliuretanowe. Przemysł Chemiczny 1973, nr 52.
 10. Łąćzkowski M., Wojtasik K. Krupowies J.: Cena jakości rybackich tkanin sieciowych preparowanych wodnymi emulsjami polimerów. Technika i Gospodarka Morska 1976, nr 4.
 11. Łączkowski M., Wojtasik K., Krupowies J.: Wstępna ocena niektórych produkowanych w Polsce i za granicą, wodnych emulsji polimerów. Sympozjum Naukowe MIR, Gdynia, 1980.
 12. Łączkowski M., Zaucha J., Wojtasik K., Krupowies. i in: Sposób zabezpieczania materiału sioeciowego przeciw wpływom środowiska i użytkowaniia podczas połowów. Patent Polski nr 167 469 /1973/.
 13. Słowikowska J., Bukowska M.: Otrzymywanie usieciowionych poliurenntów oraz badanie ich zdolności do krystalizacji. Polimery 20, 1975, nr 10.
 14. Słowikowska J. Majewski W.: Badania nad wykorzystaniem oligomerów poliwęglanowych do modyfikowania poliurentów. Polimery 22, 1977, nr 8,
 15. Smith T.L., Magnusson A.B.: Diisocyynante linked polymera II. Mechanical and swelling properties of some polyurethane elastomers. J. Polym. Sci. 1960, nr 42.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 9
Tables 1
Published 1987-10-03
Accepted 1987-08-31
Recieved 1987-07-28


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds