English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Dziedzi, Jan
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Jaworski, Janusz
Affiliation Politechnika Warszawska
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1670
Abstract Podano jedną z metod automatyzacji procesu pomiarowego materiałów magnetycznie miękkich. Zaproponowano metodę rozkładu sygnałów na widmo z wykorzystaniem szeregów Fouriera. Metoda możliwa jest do realizacji przy użyciu komputera.
Pages 113-122
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title O automatyzacji pomiarów materiałów magnetycznych
Type Review article
References
  1. Nałęcz Maciej, JAworski Janusz: Miernictwo magnetyczne. Warszawa, WNT, 1968
  2. Dziedzic Jan, Jaworski Janusz, Olędziński Jerzy:Komputerowe systemy do badania materiałów magnetycznie miękkich w polach przemiennych. Materiały konferencyjne. Krajowe Sympozjum pomiarów magnetycznych. Kielce, Politechnika Świętokrzyska, 1985
  3. Dziedzi Jan: System komputerowy do badania materiałów magnetycznych. Rozprawa doktorska, Warszawa, Politechnika Warszawska, 1985
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 0
Published 1988-06-01
Accepted 1988-05-05
Recieved 1988-04-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds