English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Walczak, Aleksander
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail a.walczak@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1651
Abstract Na podstawie obszernego materiału statystycznego dotyczącego awarii i wypłat z Funduszu Odszkodowawczego Zanieczyszczeniami Olejowymi /zgodnie z Konwencją CEIFOP - 1978/ autor poddał analizie niektóre aspekty przyczyn awarii zbiornikowców. W szczególności ustosunkowuje się do "czynnika ludzkiego" jako przyczyny awarii i wysokich kosztów społecznych związanych z likwidacją ich skutków.
Pages 201-222
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Udział Międzynarodowego Funduszu Odszkodowawczego w pokryciu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejowym /IOPC FUND/ w latach 1979-1986
Type Review article
References
  1. International Oil Pollution Compensation FUND-Annual Report 1985
  2. B-th Session of the Assembly and 14-t, 15-6h Session of the Executive.
  3. IOPC FUND Statistic - 15 October 1986
  4. 9-th Session of the Assembly and 16 - th Session of the Executive Commitee.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 11
Published 1988-04-03
Accepted 1988-03-01
Recieved 1988-02-03


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds